ไม่ต้องแต่งตัวสวยตลอด

ไม่ต้องแต่งตัวสวยตลอด
เพราะชอบตอดถอดมากกว่าตอนใส่


ทำวันนี้ให้ดีที่สุด?

อย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เพราะพรุ่งนี้
คุณอาจจะไม่มีอะไรทำ 5555+


ชีวิตเรา

ชีวิต…
อาจไม่เป็น อย่างที่เราคิด
แต่ชีวิต….
จะเป็น อย่างที่เราทำ


พิสูจน์หัวใจ

ระยะเวลา
จะพิสูจน์ความจริงใจ
ระยะทางที่ห่างไกล
จะพิสูจน์หัวใจที่มั่นคง


เจ็บและชาจนชิน

“ความจริง” จะทำให้ “เจ็บ”
“ความเจ็บ” จะทำให้ “ชา”
“เวลา” จะทำให้ “ชิน”


คำคมใจคน

หากไม่มี “คนเลว” ก็ไม่รู้จัก “คนดี”
หากไม่มี “หนี้” ก็ไม่รู้จัก “ประหยัด”
ถ้าไม่มี “นัด” ก็ไม่รู้จักรักษา “เวลา”
ถ้าไม่มี “น้ำตา” ก็จะไม่รู้ “ใจคน”


จินตนาการ

คนที่คิดจริงจัง : ความจริงมาก่อนจินตนาการเสมอ
คนไม่รู้จักคิด : คนไม่มีจินตนาการและโง่